STEM & STEAM

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Bu alanların ayrı ayrı değil, birlikte ele alınarak öğretimini kapsayan, alanların bir bütün olarak değil de; birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını ortadan kaldırma fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. Eğitim metodu ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkıyor ve 2012 yılından itibaren önem kazanmaya başlıyor. Kısaca STEM eğitimini, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşan bir öğretim modeli olarak tanımlayabiliriz.

Bu alanlara hâkim bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM modeli, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşım aslında. Literatürdeki tanımına göre, okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar, gerek müfredat dâhilinde, gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilecek de bir model.

STEM  ve STEAM eğitiminin amaçları ve yaklaşım olarak avantajları

STEM eğitiminin temel amaçlarının ilki, bu alanlarda üretici olarak profesyonel yaşama adım atmak isteyenlerin sayısını artırmak; diğeri ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerdeki temel bilgi düzeylerini artırarak, günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamak. Özet olarak bu eğitim modeli, öğrencilere erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetileri aktararak, toplumun üretkenlik ve sorumluluk becerilerini artırmayı hedefliyor.

Sadece fen bilimlerinde başarı odaklı bir eğitimi çağrıştıran isminin aksine, STEM eğitim sistemi, öğrencileri tarımdan endüstriye, çevre yönetiminden sağlık hizmetleri ve ulaşım sektörüne pek çok alanda hazırlıyor. Üstelik model, bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarıyla da sınırlı kalmıyor. İstenildiği takdirde, dilbilgisi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi bölümlere de kolaylıkla adapte edilebiliyor. Üreten kişinin ürettiği işle empati kurması, üretilen işin kullanımına ilişkin yaklaşımların biricikleşmesi (örneğin engelli bireylere özel bir işin geliştirilmesi) anlamında modele eklenen A (Art/Tasarım) bu alanda çalışana/çalışacak kişiye bir avantaj sağlamaktadır. STEAM, öğrencilerin bu önemli alanlarda öğrendikleri ile sanat uygulamaları, öğeleri, tasarım ilkeleri ve standartları arasında bir bağ kurarak öğrenmelerine olanak tanıyor.  Sınırların ve kısıtlamaların ortadan kalktığı STEAM eğitiminde merak, eleştirel düşünme, sorgulama ve sürekli kendini yenilemeye dayalı bir öğrenme zemini sağlıyor.

STEM eğitiminin tüm prensiplerinin ve faydalarının, sanatın, tasarımın içine ya da sanat yoluyla dâhil edilmesi yaklaşımına STEAM deniyor. STEM eğitimini bir başka seviyeye taşıyan STEAM, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarının arasına beşinci bir disiplin olarak böylece tasarımı (Art) ekliyor.

Benim STEAM Ağım

Güniz Sokak. No:22/2

Çankaya, Ankara

benimsteamagim@gmail.com

Tel: +(90) 312 427 00 20

0551 032 6427

  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah YouTube Simgesi

İletişime geçelim!

© 2019 by Benim STEAM Ağım

  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah Heyecan Simge
  • Siyah YouTube Simgesi
  • medium-logo